KIRKELIGT SAMFUND – gRENAA.

HØJSKOLEFORENING

Lad dig inspirere af vores historie.

Begyndelsen på Højskoleforeningen i Grenaa.

Højskoleforeningen i Grenaa Kan spores helt tilbage til november 1924. Det fremgår nemlig af Menighedsbladet, Kirkeligt Samfunds Blad, 6. aargang, nr. 44, hvor det bekendes at “Kirkeligt Samfund Møder i Grenaa afholdes onsdag og torsdag d. 12. og 13. november 1924”. Højskoleforeningens nuværende kasserer, Robert Kristensen og hans hustru Nanny Kristensen har fremskaffet disse oplysninger, idet de har rettet henvendelse til Kirkeligt Samfunds Bibliotek, som viste stor hjælpsomhed og har sendt diverse fotokopier fra årbøger m. v. Ifølge disse oplysninger har Højskoleforeningen i Grenaa altså snart 100 års jubilæum.

Beretninger og forløb efter denne formodentlig tidlige start er imidlertid usikker, og vi skal frem til 1964 før der er relativ sikker viden om højskoleforeningens videre forløb. De er videregivet efter et besøg hos Aase Sørensen, der i en alder af 88 år kunne berette om dengang pastor Kaarsbo kom til Grenaa og boede i Præstegården. Det var i 1964 og hun mener at kunne huske at Kaarsbo, sammen med inseminør Alfred Toft-Nielsen, genstartede Højskoleforeningen. Aase Sørensen og hendes mand Peter Sørensen deltog i møderne og sad også i bestyrelsen dengang. Ligeledes var Aase aktiv med bagværk til møderne. Og så fortalte hun hvordan “sogneudflugter” foregik i private biler for at spare. Der var heller ikke så mange penge til foredragsholdere og de første foredragsholdere der måtte holde for var således både Kaarsbo og Toft-Nielsen.

Med tiden blev der dog så mange medlemmer, at de dårligt kunne være i stuerne i præstegården, hvor møderne ellers var foregået, og møderne blev flyttet til “Logen” på Vestervej.

Grundtvig viser vej…

Grenaa, den 7. jan. 2019

Toft-Nielsen fik sidenhen stor betydning for Højskoleforeningen og som formand for Menighedsrådet var han også med til at arbejde for købet af Storegade 6, som blev indrettet til Kirkecenter med kirkekontor, 3 konfirmandstuer, arkiver, køkken og depoter.

Højskoleforeningen var ved indflytningen til Storegade 6 i besiddelse af kaffeservice og Højskolesangbøger, der blev sat ind i det nye kirkecenter, bl.a. for at spare menighedsrådet for den udgift. Højskoleforeningen blev gudskelov ved med at vokse og blev så stor, at Toft lavede bordplader til at sætte i mellem hver anden bord, hvorved der kunne skaffes plads til 80-90 kaffedrikkende. Også dengang blev der drukket kaffe og spist brød til…

Men mennesket lever ikke af brød alene, og Toft-Nielsen var et passioneret menneske, også ud i det åndelige. Den nu afdøde forfatter og forhenværende skraldemand Henning Sørensen, Grenaa, beretter følgende i sit mindeord om Alfred Toft-Nielsen efter hans død 97 år gammel: “Toft-Nielsen fortalte..at han ikke fra sin barndom havde en kirkelig baggrund, men at han som ung marinesoldat tidligt i 1930’erne havde mødt den Grundvigske opfattelse på et Grundtvigsk soldaterhjem, og (at) dette møde blev retningsbestemmende for hans liv.

A

I den nyere tid…

Skolelærer, Niels Erik Møller, der havde fungeret som kasserer under Toft- Nielsen, bliver formand i 2007, hvor den forhenværende politiassisten Robert Kristensen bliver kasserer. Kassererposten overtages senere af Villy Buhl Hansen i 2009, hvor Robert Kristensen bliver formand.

I 2006 var sognepræst Kenneth Sørensen på besøg i Grenaa inden ansøgningen om embedet i Grenaa. Her besøger han højskoleforeningen hvor han bliver særdeles vel modtaget under et af Højskoleforeningens møder i Storegade. Sidenhen bliver Kenneth Sørensen formand, og Robert Kristensen bliver på ny kasserer således at kontinuiteten holdes.

I 2021 flyttes lokaliteter fra Sognegården til Kulturhuset i Pavillonen. Bestyrelse og medlemmer flytter med. Og vi garanterer, at vi også stadig har Grundvigs ånd tilstede iblandt os.